Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna V rok, moduł: Artystyczny

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (WNP-PPWZ-N-MGR)
Etap: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna V rok, moduł: Artystyczny (WNP-PPW_5A)
Poprzednie etapy: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna IV rok, moduł: Artystyczny
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna moduł kształcenia: Artystyczny
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty:
  • magisterium

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2023/24 2023/24_Z 2023/24_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Diagnostyka edukacyjna dla nauczycieli wczesnej edukacji WNP-PPWZ-DENC 2023/24 - ... TAK
Diagnostyka edukacyjna dla nauczycieli wczesnej edukacji WNP-PPWZ-DENW 2023/24 - ... TAK
Edukacja międzykulturowa WNP-PPWZ-EMK 2023/24 - ... TAK
Elementy logopedii WNP-PPWZ-ELW 2023/24 - ... TAK
Ewaluacja i ocenianie w przedszkolu i szkole WNP-PPWZ-EOK 2023/24 - ... TAK
Koncepcje dziecka i dzieciństwa WNP-PPWZ-KDK 2023/24 - ... TAK
Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim - Child and teacher in educational space WNP-PPWZ-KPK 2023/24 - ... TAK
Metodyka pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi WNP-PPWZ-MPDC 2023/24 - ... TAK
Obserwacja dziecka w praktyce nauczycielskiej WNP-PPWZ-ODPC 2023/24 - ... TAK
Organizacja (spersonalizowanego) środowiska edukacyjnego w przedszkolu i szkole WNP-PPWZ-OSEC 2023/24 - ... TAK
Pedagogika twórczości i zabawy WNP-PPWZ-PTZC 2023/24 - ... TAK
Praca z dzieckiem zdolnym WNP-PPWZ-PDZK 2023/24 - ... TAK
Praktyka III stopnia w przedszkolu WNP-PPWZ-PRIIIPV 2023/24 - ... TAK
Praktyka III stopnia w szkole podstawowej (klasy I-III) WNP-PPWZ-PRIIISPV 2023/24 - ... TAK
Profesjonalny nauczyciel edukacji przedszkolnej WNP-PPWZ-PNK 2023/24 - ... TAK
Profesjonalny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej WNP-PPWZ-PNW 2023/24 - ... TAK

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-SMV - Seminaria magisterskie 2023/24 - ... 1.00 7.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2023/24 - ... 1.00 315.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)