Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna - studia I stopnia niestacjonarne Pedagogika specjalna I rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Pedagogika specjalna - studia I stopnia niestacjonarne (WNP-PSZ-N-1)
Etap: Pedagogika specjalna I rok (WNP-PSZ_1)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Pedagogika specjalna
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania WNP-PEZ-BP 2014/15_L - 2014/15_L NIE
English WNP-PEZ-JAEL 2014/15 - ... NIE
Etyka w zawodzie pedagoga WNP-PEZ-ETZ 2014/15_Z - 2014/15_Z NIE
Filozoficzne podstawy pedagogiki WNP-PEZ-FPP 2014/15_L - 2014/15_L NIE
Historia myśli pedagogicznej WNP-PEZ-HMP 2014/15 - ... NIE
Historia myśli pedagogicznej WNP-PEZ-HMPC 2014/15_Z - 2014/15_Z NIE
Komunikacja interpersonalna WNP-PEZ-KI 2014/15_Z - 2014/15_Z NIE
Ochrona własności intelektualnej WNP-PEZ-OWIIE 2014/15_Z - 2014/15_Z NIE
Pedagogika specjalna WNP-PEZ-PESPE 2014/15_L - 2014/15_L NIE
Pojęcia i systemy pedagogiczne - wprowadzenie do pedagogiki WNP-PEZ-PISP 2014/15_Z - 2014/15_Z NIE
Technologia informacyjna z elementami redakcji tekstów WNP-PEZ-TIZERT 2014/15_Z - 2014/15_Z NIE
Wprowadzenie do psychologii WNP-PEZ-WDP 2014/15_L - 2014/15_L NIE
Współczesne problemy socjologii WNP-PEZ-WKSOC 2014/15_Z - 2014/15_Z NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną UKSW-PO - Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych 2014/15 - ... n/d 3.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PEZ-I-13/14 - Warsztaty pracy pedagoga - I rok I stopnia - niestacjonarne 2014/15 - ... n/d 8.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)