Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja - studia I stopnia niestacjonarne Administracja I rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Administracja - studia I stopnia niestacjonarne (WP-ADZ-N-1)
Etap: Administracja I rok (WP-ADM-I)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: Administracja II rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Administracja
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2019/20_Z 2019/20_L 2020/21 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23 2022/23_Z 2022/23_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Aksjologia dobrej administracji WP-ADZ-1-ADA 2019/20 - ...

NIE
Filozofia WP-ADZ-1-F 2013/14 - 2018/19 NIE
Filozofia polityczna WP-ADZ-1-FP 2012/13 - 2012/13 NIE
Historia administracji od połowy wieku XVIII WP-ADZ-1-HA2 2012/13 - 2018/19 NIE
Informatyka w administracji WP-ADZ-1-IA 2012/13 - 2018/19 NIE
Informatyka w administracji WP-ADZ-1-IA-cw 2013/14 - 2018/19 NIE
Kultura i techniki studiowania UKSW-KTSt-N 2021/22 - ... NIE
Legislacja administracyjna WP-ADZ-1-LA-cw 2019/20 - ...

NIE
Logika prawnicza WP-ADZ-1-LP 2012/13 - 2018/19 NIE
Nauka administracji WP-ADZ-1-NA 2012/13 - 2018/19

NIE
Nauka administracji WP-ADZ-1-NA-cw 2013/14 - 2018/19

NIE
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej WP-ADZ-1-OZwAP 2012/13 - 2018/19

NIE
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej WP-ADZ-1-OZwAP-cw 2013/14 - 2018/19

NIE
Organy ochrony prawnej WP-ADZ-1-OOP 2012/13 - ... NIE
Podstawy prawa pracy WP-ADZ-1-PPpr 2019/20 - ...

NIE
Podstawy prawa pracy WP-ADZ-1-PPpr-cw 2019/20 - ...

NIE
Podstawy socjologii i metody badań socjologicznych WP-ADZ-1-PSMBS 2012/13 - 2018/19 NIE
Podstawy statystyki z demografią WP-ADZ-1-PSD 2012/13 - 2018/19 NIE
Prawo administracyjne WP-ADZ-1-PAdm 2012/13 - 2018/19 NIE
Prawo administracyjne WP-ADZ-1-PAdm-cw 2013/14 - 2018/19 NIE
Prawo administracyjne część ogólna WP-ADZ-1-PA.o 2019/20 - ...

NIE
Prawo administracyjne część ogólna WP-ADZ-1-PA.o-cw 2019/20 - ...

NIE
Prawo informatyczne - informatyka w administracji WP-ADZ-1-PI.ia 2019/20 - ...

NIE
Prawo informatyczne - informatyka w administracji WP-ADZ-1-PI.ia-cw 2019/20 - ...

NIE
Prawo konstytucyjne WP-ADZ-1-PK 2012/13 - ... NIE
Prawo konstytucyjne WP-ADZ-1-PK-cw 2013/14 - ... NIE
Publiczne prawo rzymskie WP-ADZ-1-PPR 2012/13 - 2018/19 NIE
Publiczne prawo rzymskie WP-ADZ-1-PPR-cw 2013/14 - 2018/19 NIE
Szkolenie biblioteczno-informacyjne UKSW-SBI 2019/20 - ... NIE
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy UKSW-BHP 2014/15 - 2018/19 NIE
Technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawcze WP-ADZ-1-TIPSW-cw 2019/20 - ... NIE
WPIA - Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy UKSW-BHP-WPIA 2019/20 - ... NIE
Wstęp do prawoznawstwa WP-ADZ-1-W 2012/13 - ... NIE
Wstęp do prawoznawstwa WP-ADZ-1-W-cw 2013/14 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-Lektoraty - Lektoraty do wyboru dla Studentów I stopnia Administracji Niestacjonarnej (Język obcy) 2012/13 - 2012/13 n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2012/13 - 2020/21 48.00 60.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-Lektoraty - Lektoraty do wyboru dla Studentów I stopnia Administracji Niestacjonarnej (Język obcy) 2013/14 - 2018/19 n/d 3.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-MODse - Moduł socjologiczno-ekonomiczny 2019/20 - ... n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-MODhp - Moduł historyczno - prawny 2019/20 - ... n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-MODf - Moduł filozoficzny 2019/20 - ... n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-Lektoraty - Lektoraty do wyboru dla Studentów I stopnia Administracji Niestacjonarnej (Język obcy) 2019/20 - ... n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2021/22 - ... 48.00 61.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)