Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja - studia I stopnia niestacjonarne Administracja II rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Administracja - studia I stopnia niestacjonarne (WP-ADZ-N-1)
Etap: Administracja II rok (WP-ADM-II)
Poprzednie etapy: Administracja I rok
Następne etapy: Administracja III rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Administracja
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Ekonomia WP-ADZ-1-E 2013/14 - 2019/20 NIE
Ekonomia WP-ADZ-1-E-cw 2013/14 - 2019/20 NIE
Finanse publiczne i prawo finansowe WP-ADZ-1-FPiPF 2013/14 - 2019/20 NIE
Finanse publiczne i prawo finansowe WP-ADZ-1-FPiPF-cw 2013/14 - 2019/20 NIE
Język angielski na poziomie B2 - egzamin WP-ADZ-1-A-EGZ 2014/15 - ...

NIE
Legislacja administracyjna WP-ADZ-1-LA 2013/14 - 2013/14 NIE
Legislacja administracyjna WP-ADZ-1-LA-cw 2013/14 - 2013/14

NIE
Mediacje w administracji WP-ADZ-1-MA 2020/21 - ... NIE
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej WP-ADZ-1-OZwAP 2020/21 - ...

NIE
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej WP-ADZ-1-OZwAP-cw 2020/21 - ...

NIE
Podstawy prawa cywilnego WP-ADZ-1-PPC 2013/14 - ... NIE
Podstawy prawa cywilnego WP-ADZ-1-PPC-cw 2013/14 - ... NIE
Podstawy prawa handlowego WP-ADZ-1-PPH 2020/21 - ... NIE
Podstawy prawa handlowego WP-ADZ-1-PPH-cw 2020/21 - ... NIE
Podstawy prawa karnego WP-ADZ-1-PPK 2013/14 - ...

NIE
Podstawy prawa karnego WP-ADZ-1-PPK-cw 2013/14 - ...

NIE
Postępowanie administracyjne WP-ADZ-1-PSA-cw 2013/14 - 2019/20 NIE
Postępowanie administracyjne WP-ADZ-1-PSA 2013/14 - 2019/20 NIE
Prawo administracyjne część ustrojowa WP-ADZ-1-PA.u 2020/21 - ... NIE
Prawo administracyjne część ustrojowa WP-ADZ-1-PA.u-cw 2020/21 - ... NIE
Prawo międzynarodowe publiczne WP-ADZ-1-PMP 2013/14 - ...

NIE
Prawo międzynarodowe publiczne WP-ADZ-1-PMP-cw 2013/14 - ...

NIE
Prawo pracy WP-ADZ-1-PP 2013/14 - 2019/20 NIE
Prawo pracy WP-ADZ-1-PP-cw 2013/14 - 2019/20 NIE
Prawo rolne WP-ADZ-1-PR 2013/14 - 2013/14 NIE
Prawo rolne WP-ADZ-1-PR-cw 2013/14 - 2013/14 NIE
Prawo urzędnicze WP-ADZ-1-PU 2013/14 - ...

NIE
Prawo urzędnicze WP-ADZ-1-PU-cw 2013/14 - 2019/20 NIE
Teoria legislacji WP-ADZ-1-TRL 2012/13 - 2013/14 NIE
Teoria legislacji administracyjnej WP-ADZ-1-TLA 2014/15 - 2019/20 NIE
Teoria legislacji administracyjnej WP-ADZ-1-TLA-cw 2014/15 - 2019/20 NIE
Ustrój administracji rządowej i samorządowej WP-ADZ-1-UARiS 2013/14 - 2019/20 NIE
Ustrój administracji rządowej i samorządowej WP-ADZ-1-UARiS-cw 2013/14 - 2019/20 NIE
Wprowadzenie do metodologii badań naukowych WP-ADZ-1-WMBN 2020/21 - ... NIE
Wprowadzenie do prawa finansowego WP-ADZ-1-WDPF 2020/21 - ...

NIE
Wprowadzenie do prawa finansowego WP-ADZ-1-WDPF-cw 2020/21 - ...

NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2012/13 - 2021/22 n/d 120.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-Lektoraty - Lektoraty do wyboru dla Studentów I stopnia Administracji Niestacjonarnej (Język obcy) 2013/14 - 2013/14 n/d 5.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-MON-KON - Wykłady monograficzne i konwersatoria 2014/15 - 2019/20 n/d 8.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-Lektoraty - Lektoraty do wyboru dla Studentów I stopnia Administracji Niestacjonarnej (Język obcy) 2014/15 - 2019/20 n/d 7.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-Lektoraty - Lektoraty do wyboru dla Studentów I stopnia Administracji Niestacjonarnej (Język obcy) 2020/21 - ... n/d 10.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-MODpi - Moduł prawno-informatyczny 2020/21 - ... n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2022/23 - ... n/d 121.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)