Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja - studia I stopnia niestacjonarne Administracja III rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Administracja - studia I stopnia niestacjonarne (WP-ADZ-N-1)
Etap: Administracja III rok (WP-ADM-III)
Poprzednie etapy: Administracja II rok
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Administracja
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: licencjat
licencjat

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Metody i techniki pracy w administracji WP-ADZ-1-MTPA-cw 2021/22 - ...

NIE
Nauka administracji WP-ADZ-1-NA 2021/22 - ...

NIE
Nauka administracji WP-ADZ-1-NA-cw 2021/22 - ...

NIE
Ochrona praw człowieka WP-ADZ-1-OPC 2013/14 - 2020/21 NIE
Ochrona praw człowieka WP-ADZ-1-OPC-cw 2014/15 - 2020/21 NIE
Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy WP-ADZ-1-OPCwRE 2021/22 - ...

NIE
Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy WP-ADZ-1-OPCwRE-cw 2021/22 - ...

NIE
Ochrona własności intelektualnej WP-ADZ-1-OWI 2021/22 - ... NIE
Podstawy postępowania cywilnego WP-ADZ-1-PPCW 2013/14 - ...

NIE
Podstawy postępowania cywilnego WP-ADZ-1-PPCW-cw 2014/15 - ...

NIE
Postępowanie administracyjne WP-ADZ-1-PSA-cw 2021/22 - ... NIE
Postępowanie administracyjne WP-ADZ-1-PSA 2021/22 - ... NIE
Praktyki studenckie w wymiarze 3 tygodni WP-ADZ-1-Pst 2013/14 - ... NIE
Prawo handlowe WP-ADZ-1-PH 2013/14 - 2020/21 NIE
Prawo handlowe WP-ADZ-1-PH-cw 2014/15 - 2020/21 NIE
Prawo podatkowe WP-ADZ-1-PPD 2013/14 - 2020/21 NIE
Prawo UE - instutycje WP-ADZ-1-PUEI-cw 2021/22 - ... NIE
Prawo UE - instytucje WP-ADZ-1-PUEI 2021/22 - ... NIE
Prawo Unii Europejskiej dla administracji WP-ADZ-1-PUEad 2013/14 - 2020/21 NIE
Prawo Unii Europejskiej dla administracji WP-ADZ-1-PUEad-cw 2014/15 - 2020/21 NIE
Prawo własności intelektualnej WP-ADZ-1-PWI 2014/15 - 2020/21 NIE
Publiczne prawo gospodarcze WP-ADZ-1-PPG 2013/14 - ... NIE
Publiczne prawo gospodarcze WP-ADZ-1-PPG-cw 2014/15 - ... NIE
Umowy cywilnoprawne w administracji WP-ADZ-1-UCA 2013/14 - 2020/21 NIE
Umowy cywilnoprawne w administracji WP-ADZ-1-UCA-cw 2014/15 - 2020/21 NIE
Wprowadzenie do metodologii badań naukowych WP-ADZ-1-WdMBN 2017/18 - 2020/21 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-SEM - Seminarium dyplomowe 2013/14 - 2013/14 n/d 10.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2013/14 - 2022/23 n/d 180.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-SEM - Seminarium dyplomowe 2014/15 - 2014/15 n/d 18.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-PMO - Przedmioty z modułu ogólnouczelnianego 2014/15 - 2014/15 n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-SEM - Seminarium dyplomowe 2015/16 - 2016/17 n/d 28.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-PMO - Przedmioty z modułu ogólnouczelnianego 2015/16 - 2016/17 n/d 3.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-MON-KON - Wykłady monograficzne i konwersatoria 2015/16 - 2016/17 n/d 12.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-MON-KON - Wykłady monograficzne i konwersatoria 2017/18 - 2020/21 n/d 10.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-PMO - Przedmioty z modułu ogólnouczelnianego 2017/18 - 2020/21 n/d 5.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-SEM - Seminarium dyplomowe 2017/18 - 2020/21 n/d 26.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-MODfg - Moduł finansowo-gospodarczy 2021/22 - ... n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-WAR - Warsztaty 2021/22 - ... n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-ZZNH - Zajęcia z zakresu nauk humanistycznych 2021/22 - ... n/d 5.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-SEM - Seminarium dyplomowe 2021/22 - ... n/d 12.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-ADZ-1-MODip - Moduł informacja publiczna 2021/22 - ... n/d 4.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)