Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych Ochrona Danych i Informacji Niejawnych 2 semestr

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych (WP-P-ODIN)
Etap: Ochrona Danych i Informacji Niejawnych 2 semestr (WP-P-ODIN-2)
Poprzednie etapy: Ochrona Danych i Informacji niejawnych 1 semestr
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: (brak)
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2019/20 2020/21 Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Cyberbezpieczeństwo WP-P-ODIN-C 2019/20 - ... NIE
Dostęp do informacji publicznej WP-P-ODIN-DIP 2013/14 - 2014/15 NIE
Dostęp do informacji publicznej i ochrona tajemnic prawem chronionych WP-P-ODIN-DIPOT 2015/16 - 2018/19 NIE
Moduł przedmiotów - ochrona danych osobowych i informacji niejawnych WP-P-ODIN-mp2 2011/12_L - 2012/13_L NIE
Ochrona danych osobowych WP-P-ODIN-ODO 2013/14 - ... NIE
Ochrona informacji niejawnych WP-P-ODIN-OIN 2013/14 - ... NIE
Ochrona tajemnic zawodowych i innych tajemnic prawem ochronionych WP-P-ODIN-OTP 2013/14 - 2014/15 NIE
Zaliczenie końcowe - egzamin Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych WP-P-ODINe 2011/12_L - 2012/13_L NIE
Zaliczenie końcowe - egzamin Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych WP-P-ODINe 2013/14 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2011/12_L - 2011/12_L n/d 32.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2013/14 - ... n/d 30.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)