Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe - studia I stopnia stacjonarne Stosunki międzynarodowe II rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Stosunki Międzynarodowe - studia I stopnia stacjonarne (WP-SM-N-1)
Etap: Stosunki międzynarodowe II rok (WP-SM-II)
Poprzednie etapy: Stosunki międzynarodowe I rok
Następne etapy: Stosunki międzynarodowe III rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Stosunki międzynarodowe
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Geneza i historia Stanów Zjednoczonych WP-SM-A-GiHSZ 2008/09 - 2013/14 NIE
Historia integracji europejskiej WP-SM-HiE 2010/11 - 2015/16 NIE
Integracja europejska WP-SM-IE 2016/17 - ... NIE
Międzynarodowe stosunki gospodarcze WP-SM-MSG 2008/09 - ... NIE
Międzynarodowe stosunki polityczne WP-SM-MSP 2008/09 - 2012/13 NIE
Międzynarodowe stosunki polityczne WP-SM-MSP 2014/15 - ... NIE
Międzynarodowe stosunki polityczne WP-SM-MSP-ćw 2012/13 - 2012/13 NIE
Międzynarodowe stosunki polityczne WP-SM-MSP-ćw 2014/15 - ... NIE
Organizacje międzynarodowe WP-SM-OM 2008/09 - 2013/14 NIE
Pisanie tekstów naukowych WP-SM-PTN 2014/15 - 2015/16 NIE
Pisanie tekstów w korporacjach i organizacjach międzynarodowych WP-SM-PTKiOM-ki 2017/18 - ... NIE
Podstawy instytucjonalne UE WP-SM-PIUE 2014/15 - ... NIE
Podstawy instytucjonalne UE WP-SM-PIUE-ćw 2014/15 - ... NIE
Prawo międzynarodowe WP-SM-PM 2014/15 - ... NIE
Prawo międzynarodowe WP-SM-PM-ćw 2014/15 - ... NIE
Prawo międzynarodowe publiczne WP-SM-PMP 2008/09 - 2013/14 NIE
Prawo międzynarodowe publiczne WP-SM-PMP-ćw 2013/14 - 2013/14 NIE
Prawo organizacji międzynarodowych WP-SM-POM 2016/17 - ... NIE
Przemiany ustroju polityczno-prawnego Stanów Zjednoczonych w XX i XXI w. WP-SM-PUPPSZ 2017/18 - ... NIE
Przemiany ustroju polityczno-prawnego Stanów Zjednoczonych w XX i XXI w. WP-SM-PUPPSZ-ćw 2017/18 - ... NIE
Spory i konflikty międzynarodowe WP-SM-SKM 2014/15 - 2015/16 NIE
Spory i konflikty międzynarodowe WP-SM-SKM-ćw 2014/15 - 2015/16 NIE
System instytucjonalny i prawny UE WP-SM-E-SIiPUE 2008/09 - 2013/14 NIE
System instytucjonalny i prawny UE WP-SM-E-SIiPUE-ćw 2013/14 - 2013/14 NIE
System polityczno-prawny Stanów Zjednoczonych WP-SM-SPPSZ 2014/15 - ... NIE
System polityczno-prawny Stanów Zjednoczonych WP-SM-SPPSZ-ćw 2014/15 - ... NIE
System ustrojowy i prawny Stanów Zjednoczonych WP-SM-A-SUiPSZ 2008/09 - 2013/14 NIE
System ustrojowy i prawny Stanów Zjednoczonych WP-SM-A-SUiPSZ-ćw 2013/14 - 2013/14 NIE
Systemy polityczne państw współczesnego świata WP-SM-SPPWS 2008/09 - 2013/14 NIE
Systemy polityczne państw współczesnego świata WP-SM-SPPWS-ćw 2013/14 - 2013/14 NIE
Wprowadzenie do metodologii badań naukowych WP-SM-WdMBN 2017/18 - ... NIE
Współczesne doktryny polityczne WP-SM-WDP 2008/09 - 2013/14 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2013/14 - ... n/d 120.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-MON-SM - Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych 2013/14 - 2013/14 n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2013/14 - 2013/14 n/d 3.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-WF-W - Zajęcia Wychowania Fizycznego 2013/14 - 2016/17 n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną UKSW-PO - Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych 2014/15 - 2014/15 n/d 3.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-MON-SM - Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych 2014/15 - 2015/16 n/d 22.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2014/15 - 2016/17 n/d 7.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną UKSW-PO-H - Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych 2015/16 - 2016/17 n/d 3.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-MON-SM - Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych 2016/17 - ... n/d 28.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-WF-W - Zajęcia Wychowania Fizycznego 2017/18 - ... n/d 0.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną UKSW-PO-H1 - Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie) 2017/18 - ... n/d 5.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2017/18 - 2017/18 n/d 7.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2018/19 - ... n/d 10.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)