Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe - studia I stopnia stacjonarne Stosunki międzynarodowe III rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Stosunki Międzynarodowe - studia I stopnia stacjonarne (WP-SM-N-1)
Etap: Stosunki międzynarodowe III rok (WP-SM-III)
Poprzednie etapy: Stosunki międzynarodowe II rok
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Stosunki międzynarodowe
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: licencjat

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2019/20_Z 2019/20_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Amerykańska polityka zagraniczna WP-SM-APZa 2010/11 - 2014/15 NIE
Amerykańska polityka zagraniczna WP-SM-APZa-ćw 2014/15 - 2014/15 NIE
Amerykańskie strategie bezpieczeństwa WP-SM-ASB 2010/11 - 2014/15 NIE
Międzynarodowa Ochrona Środowiska WP-SM-MOS 2015/16 - 2019/20 NIE
Międzynarodowe stosunki kulturalne WP-SM-MSKu 2015/16 - 2019/20 NIE
Międzynarodowe stosunki kulturalne i ochrona dziedzictwa kulturowego WP-SM-MSK 2009/10 - 2014/15 NIE
Ochrona własności intelektualnej WP-SM-OWIw 2009/10 - 2019/20 NIE
Organizacje międzynarodowe WP-SM-OM 2015/16 - 2016/17 NIE
Polityka gospodarcza WP-SM-PG 2009/10 - 2019/20 NIE
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE WP-SM-PZiB 2015/16 - 2019/20 NIE
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych WP-SM-PZSZ 2015/16 - 2019/20 NIE
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych WP-SM-PZSZ-ćw 2015/16 - 2019/20 NIE
Polska polityka zagraniczna WP-SM-PPZw 2009/10 - 2019/20 NIE
Polska polityka zagraniczna WP-SM-PPZw-ćw 2014/15 - 2019/20 NIE
Praktyka studencka WP-SM-PRAKT-sm 2017/18 - 2019/20 NIE
Praktyki studenckie w wymiarze 3 tygodni WP-SM-PRAKT 2009/10 - 2016/17 NIE
Prawo dyplomatyczne i konsularne WP-SM-PDK 2015/16 - 2019/20 NIE
Prawo dyplomatyczne i konsularne WP-SM-PDK-ćw 2015/16 - 2019/20 NIE
Spory i konflikty międzynarodowe WP-SM-SKM 2017/18 - 2019/20 NIE
Spory i konflikty międzynarodowe WP-SM-SKM-ćw 2017/18 - 2019/20 NIE
Stosunki międzynarodowe Stolicy Apostolskiej WP-SM-SMSA 2015/16 - 2019/20 NIE
Stosunki zewnętrzne UE WP-SM-SzUEe 2009/10 - 2019/20 NIE
Stosunki zewnętrzne UE WP-SM-SzUEe-ćw 2014/15 - 2014/15 NIE
Teoria i praktyka współczesnej dyplomacji WP-SM-TiPWD 2010/11 - 2014/15 NIE
Teoria i praktyka współczesnej dyplomacji WP-SM-TiPWD-ćw 2014/15 - 2014/15 NIE
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE WP-SM-WPZ 2010/11 - 2014/15 NIE
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE WP-SM-WPZ-ćw 2014/15 - 2014/15 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-MON-SM - Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych 2013/14 - 2014/15 n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2014/15 - ... n/d 180.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną UKSW-PO - Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych 2014/15 - 2014/15 n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-SM-SEM1 - Seminaria licencjackie - kierunek Stosunki międzynarodowe 2014/15 - 2014/15 n/d 12.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-SM-SEM1 - Seminaria licencjackie - kierunek Stosunki międzynarodowe 2015/16 - ... n/d 14.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-MON-SM - Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych 2015/16 - 2016/17 n/d 26.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-MON-SM - Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych 2017/18 - ... n/d 32.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)