Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia - studia I stopnia stacjonarne Ekonomia III rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Ekonomia - studia I stopnia stacjonarne (WS-EK-N-1)
Etap: Ekonomia III rok (WS-EK_3)
Poprzednie etapy: Ekonomia II rok
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Ekonomia
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: licencjat

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2019/20_Z 2019/20_L 2019/20_T1 2019/20_T2 Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Ekonometria WS-EK-EKNM 2014/15 - ... TAK
Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu WS-EK-EiSOB 2014/15 - ... TAK
Historia gospodarcza WS-EK-HGP 2013/14_L - 2013/14_L TAK
Historia myśli ekonomicznej WS-EK-HME 2014/15 - 2014/15 TAK
Polityka gospodarcza WS-EK-PG 2014/15 - ... TAK
Procedury aplikacyjne i decyzyjne UE WS-EK-PAiDUE 2014/15 - 2014/15 TAK
Zamówienia publiczne WS-EK-S1-ZP 2014/15 - 2019/20_Z TAK
Zamówienia publiczne WS-EK-ZPubl 2019/20_L - ... TAK

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WS-EK-SOB - Przedmioty specjalizacyjne dla Ekonomii stacjonarnej 2013/14_L - 2013/14_L n/d 9.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WS-EK-S - Przedmioty seminaryjne dla Ekonomii stacjonarnej 2013/14_L - 2013/14_L n/d 5.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WS-EK-OB-1.3. - Przedmioty obowiązkowe dla Ekonomii satcjonarnej III r. I st. 2013/14_L - 2013/14_L n/d 9.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WS-EK-P - Praktyki dla Ekonomii stacjonarnej 2013/14_L - 2013/14_L n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WS-EK-M - Wykłady monograficzne dla Ekonomii 2013/14_L - 2013/14_L n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WS-EK-P - Praktyki dla Ekonomii stacjonarnej 2014/15 - ... n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WS-EK-M - Wykłady monograficzne dla Ekonomii 2014/15 - ... n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WS-EK-SOB - Przedmioty specjalizacyjne dla Ekonomii stacjonarnej 2014/15 - ... n/d 18.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2014/15 - ... n/d 180.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WS-EK-S - Przedmioty seminaryjne dla Ekonomii stacjonarnej 2014/15 - 2017/18_L n/d 9.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)