Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia - studia II stopnia stacjonarne Historia II rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Historia - studia II stopnia stacjonarne (WS-NH-HI-N-2)
Etap: Historia II rok (WS-NH_HIST_2)
Poprzednie etapy: Historia I rok
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Historia Historia
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: magisterium

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2019/20_Z Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Dzieje Kościołów reformowanych WS-NH-HI-DzKR 2012/13 - ... NIE
Dzieje wychodźstwa polskiego w XIX i XX w. WS-NH-HI-DzWP 2013/14 - ... NIE
Elementy historii kultury staropolskiej WS-NH-HI-EHKUL 2012/13 - ... NIE
Europa południowo-wschodnia WS-NH-HI-EPWsch 2012/13 - ... NIE
Mniejszości narodowe w II Rzeczypospolitej WS-NH-HI-MNIIRP 2013/14 - ... NIE
Polscy królowie elekcyjni WS-NH-HI-PolKról 2013/14 - ... NIE
Polskie powstania narodowe WS-NH-HI-PPN 2013/14 - ... NIE
Stosunki społeczne w Prusach Królewskich w XVI-XVIII w. WS-NH-HI-StosSpolwP 2013/14 - ... NIE
Wojskowość europejska - od armii rewolucyjnej do armii zawodowej WS-NH-HI-WEARAZ 2013/14 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2013/14 - ... n/d 120.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WS-NH-MON - Wykłądy monograficzne dla historii i HCŚ 2013/14 - ... n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WS-NH-HI-SEMMgr - Seminaria magisterskie dla kierunku historia 2013/14 - ... n/d 22.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)