Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia menedżerska - studia II stopnia stacjonarne Ekonomia menedżerska I rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Ekonomia menedżerska - studia II stopnia stacjonarne (WS-SO-EM-N-2)
Etap: Ekonomia menedżerska I rok (WS-SO_EM_1)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: Ekonomia menedżerska II rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: (brak)
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2022/23_Z Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Biznes plan WS-EK-MGR-BP 2017/18 - 2018/19 NIE
Biznes plan WSE-EK-MGR-BP 2020/21 - ... NIE
Ekonomia społeczna WS-EK-MGR-ES 2017/18 - 2018/19_L NIE
Metodologia badań naukowych WSE-EK-MGR-MBN 2020/21 - ... NIE
Metody i techniki negocjacji WS-SO-MTN 2017/18 - 2018/19_L NIE
Międzynarodowe organizacje gospodarcze WS-EK-MGR-MOG 2017/18 - 2018/19 NIE
Międzynarodowe organizacje gospodarcze WSE-EK-MGR-MOG 2020/21 - ... NIE
Prawo gospodarcze WS-EK-MGR-PG 2017/18 - 2018/19_Z NIE
Prawo gospodarcze WSE-EK-MGR-PG 2020/21 - ... NIE
Socjologia zarządzania WS-EK-MGR-SZ 2017/18_Z - 2018/19 NIE
Socjologia zarządzania WSE-EK-MGR-SZ 2020/21 - ... NIE
Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie WS-EK-MGR-ZBwP 2017/18 - 2018/19 NIE
Zarządzanie finansami WSE-EK-MGR-ZF 2020/21 - ... NIE
Zarządzanie strategiczne WS-EK-MGR-ZS 2017/18 - 2018/19_L NIE
Zarządzanie strategiczne WSE-EK-MGR-ZS 2020/21 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2017/18 - 2019/20 n/d 60.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2020/21 - ... n/d 54.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)