Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Praca socjalna - studia I stopnia stacjonarne
Praca socjalna II rok

Informacje o etapie studiów

  Program studiów: Praca socjalna - studia I stopnia stacjonarne (WS-SO-PS-N-1)
  Etap: Praca socjalna II rok (WS-SO-PS-1_II)
  Poprzednie etapy: Praca socjalna I rok
  Następne etapy: Praca socjalna III rok
Kierunki: Praca Socjalna
Certyfikaty: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres 2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2021/22_Z 2021/22_L Wymagany do warunku
Asystent rodziny - wybrane zagadnienia WSE-PS-ARWZ 2020/21 - ... TAK
Interwencja kryzysowa WSE-PS-IK 2020/21 - ... TAK
Metodologia badań społecznych WSE-PS-MBS 2020/21 - ... TAK
Metodologia badań społecznych WS-SO-PS-2-MBS 2014/15 - 2019/20 TAK
Metodyka pracy socjalnej WS-SO-PS-2-MPS 2014/15 - 2019/20 TAK
Metodyka pracy socjalnej - ćwiczenia WS-SO-PS-2-MPSćw 2014/15 - 2019/20 TAK
Ochrona własności intelektualnej WSE-PS-OWI 2020/21 - ... TAK
Ochrona własności intelektualnej WS-SO-PS-OWI 2013/14_L - 2013/14_L TAK
Pedagogika społeczna WS-SO-PS-2-PS 2013/14_L - 2013/14_L TAK
Pedagogika społeczna WS-SO-PS-2-PS 2014/15 - 2019/20 TAK
Pedagogika społeczna ćw. WS-SO-PS-2-PScw 2013/14_L - 2013/14_L TAK
Pedagogika społeczna ćw. WS-SO-PS-2-PScw 2014/15 - 2019/20 TAK
Podstawy gerontologii WSE-PS-PG 2020/21 - ... TAK
Podstawy psychologii klinicznej WSE-PS-PPK 2020/21 - ... TAK
Podstawy psychologii klinicznej WS-SO-PS-2-PPK 2014/15 - 2019/20 TAK
Poradnictwo WSE-PS-P 2020/21 - ... TAK
Prawo rodzinne i opiekuńcze WS-SO-PS-2-PRiO 2013/14_L - 2013/14_L TAK
Teorie pracy socjalnej WSE-PS-TPS 2020/21 - ... TAK
Teorie pracy socjalnej WS-SO-PS-2-TPS 2013/14_L - 2013/14_L TAK
Teorie pracy socjalnej WS-SO-PS-2-TPS 2014/15 - 2019/20 TAK
Teorie pracy socjalnej - konwersatorium WS-SO-PS-2-TPSkon 2013/14_L - 2013/14_L TAK
Wolontariat w pracy socjalnej WSE-PS-WwPS 2019/20 - ... TAK
Wybrane zagadnienia prawa i elementy procedury administracyjnej WSE-PS-WZPiEPA 2019/20 - ... TAK

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WS-SO-PS-WF - Wychowanie fizyczne dla Pracy socjalnej stacjonarnej 2013/14_L - 2013/14_L n/d 0.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WS-SO-PS-PRKT - Praktyki dla Pracy Socjalnej 2013/14_L - 2013/14_L n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2013/14_L - 2013/14_L n/d 3.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WS-SO-PS-M - Wykłady monograficzne dla Pracy socjalnej stacjonarnej 2013/14_L - 2013/14_L n/d 3.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WS-SO-PS-S - Przedmioty seminaryjne dla Pracy socjalnej stacjonarnej 2013/14_L - 2013/14_L n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WS-SO-PS-OB-1.2. - Przedmioty obowiązkowe dla Pracy socjalnej stacjonarnej II r. I st. 2013/14_L - 2013/14_L n/d 12.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WS-SO-PS-SOB - Przedmioty obowiązkowe dla specjalizacji z Pracy socjalnej stacjonarnej 2013/14_L - 2013/14_L n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2014/15 - ... n/d 120.00