Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia - studia I stopnia stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: WF-FI-N-1
Nazwa: Filozofia - studia I stopnia stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: filozofia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Filozofii (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:
Rok akademicki 2021/22 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Filozofia studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 22/2021 Senatu UKSW z dnia 22 kwietnia 2021 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 22/2021 Senatu UKSW z dnia 22 kwietnia 2021 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - Rok akademicki 2020/21

Efekty uczenia się dla kierunku Filozofia studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 230/2019 Senatu UKSW z dnia 21 listopada 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 230/2019 Senatu UKSW z dnia 21 listopada 2019 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2018/19 - Rok akademicki 2018/19

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Filozofia

studia I stopnia zatwierdzone uchwałą nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Plan studiów i

program kształcenia określono Uchwałą nr 1-3/5/2017 Rady Wydziału Filozofii

Chrześcijańskiej z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku Filozofia studia stacjonarne I stopnia.

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)