Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Psychologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: WF-PS-N-MGR
  Nazwa: Psychologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie
  Czas trwania: 5-letnie
Kierunki: psychologia
Kierunki do
wyboru:
psychologia psychologia ogólna i metodologia badań psychologicznych
psychologia psychologia ogólna i psychodiagnostyka
psychologia psychologia kliniczna i osobowości
psychologia psychologia pracy i stresu
psychologia psychologia rozwojowa i wychowawcza
psychologia psychologia rozwojowa, wychowawcza i rodziny
psychologia psychologia sądowa i penitencjarna
psychologia psychologia zdrowia i niepełnosprawności
filozofia
Jednostki: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Psychologii (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Psychologia I rok
Psychologia II rok
Zawieszona decyzja o przyjęciu na specjalność
Psychologia III rok
Psychologia ogólna i metodologia badań psychologicznych III rok
Psychologia ogólna III rok
Psychologia ogólna IV rok
Psychologia ogólna V rok
Psychologia kliniczna i osobowości III rok
Psychologia kliniczna i osobowości IV rok
Psychologia kliniczna i osobowości V rok
Psychologia pracy i stresu III rok
Psychologia pracy i stresu IV rok
Psychologia pracy i stresu V rok
Psychologia rozwojowa i wychowawcza III rok
Psychologia rozwojowa i wychowawcza IV rok
Psychologia rozwojowa i wychowawcza V rok
Psychologia rozwojowa, wychowawcza i rodziny III rok
Psychologia sądowa i penitencjarna III rok
Psychologia sądowa i penitencjarna IV rok
Psychologia sądowa i penitencjarna V rok
Psychologia zdrowia i niepełnosprawności III rok
Psychologia zdrowia i niepełnosprawności IV rok
Psychologia zdrowia i niepełnosprawności V rok

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magisterium
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Psychologia studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 229/2019 Senatu UKSW z dnia 21 listopada 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 229/2019 Senatu UKSW z dnia 21 listopada 2019 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2015/16 - Rok akademicki 2018/19

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku psychologia studia jednolite magisterskie zatwierdzone uchwałą Nr 49/ 2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 2/6/2015 Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów.