Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia: specjalność Filologia klasyczna - studia I stopnia stacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: WH-FP-FK-N-1
  Nazwa: Filologia: specjalność Filologia klasyczna - studia I stopnia stacjonarne
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Filologia
Kierunki do
wyboru:
Filologia filologia klasyczna
Filologia włoska Filologia włoska edytorska
Jednostki: Wydział Nauk Humanistycznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytutu Filologii Polskiej (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Filologia: specjalność Filologia klasyczna - I rok
Filologia: specjalność Filologia klasyczna - II rok
Filologia: specjalność Filologia klasyczna - III rok

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: licencjat
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:
Rok akademicki 2020/21 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia: specjalność filologia klasyczna, studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 104/2020 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2020 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 104/2020 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2020.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - Rok akademicki 2019/20

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia: specjalność filologia klasyczna, studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 174/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 174/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2018/19 - Rok akademicki 2018/19

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku filologia (specjalność filologia klasyczna I stopnia, studia stacjonarne) zatwierdzone uchwałą nr 66/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 52/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 14 maja 2018 r.