Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia Polska - studia I stopnia stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: WH-FP-N-1
Nazwa: Filologia Polska - studia I stopnia stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Filologia polska
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Humanistycznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat
Uprawnienia zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:
Rok akademicki 2020/21 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia polska studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 61/2020 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2020 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 61/2020 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2020 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - Rok akademicki 2019/20

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia polska studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 189/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 189/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2018/19 - Rok akademicki 2018/19

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Filologia polska, studia stacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 66/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Plan i program studiów określono Uchwałą nr 51/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 14 maja 2018 r.

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)