Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia Polska - studia I stopnia niestacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: WH-FPZ-N-1
  Nazwa: Filologia Polska - studia I stopnia niestacjonarne
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Filologia polska
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Humanistycznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytutu Filologii Polskiej (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Filologia polska I rok
Filologia polska II rok
Filologia polska III rok

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: licencjat
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:
Rok akademicki 2020/21 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia polska studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 61/2020 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2020 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 61/2020 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2020 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - Rok akademicki 2019/20

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia polska studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 189/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 189/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2018/19 - Rok akademicki 2018/19

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Filologia polska, studia niestacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 66/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Plan i program studiów określono Uchwałą nr 55/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 14 maja 2018 r.