Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia włoska - studia I stopnia stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: WH-FW-N-1
Nazwa: Filologia włoska - studia I stopnia stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Filologia włoska
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Humanistycznych (od 2019/20) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:
Rok akademicki 2020/21 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia włoska studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 102/2020 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2020 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 102/2020 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2020 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - Rok akademicki 2019/20

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia włoska studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 65/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmienioną Uchwałą nr 190/2019 z 26 września 2019. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 65/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmienioną Uchwałą nr 190/2019 z 26 września 2019.

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)