Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia włoska - studia II stopnia stacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: WH-FW-N-2
  Nazwa: Filologia włoska - studia II stopnia stacjonarne
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Filologia włoska
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Humanistycznych (od 2019/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Filologia włoska I rok
Filologia włoska II rok

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magisterium
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Treści nauczania:
Rok akademicki 2020/21 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia włoska studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 103/2020 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2020 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 103/2020 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2020 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - Rok akademicki 2019/20

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia włoska studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 66/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 66/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 roku.