Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia, specjalność: filologia klasyczna - studia II stopnia stacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: WH-KU-FK-N-2
  Nazwa: Filologia, specjalność: filologia klasyczna - studia II stopnia stacjonarne
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Filologia
Kierunki do
wyboru:
Filologia filologia klasyczna
Jednostki: Wydział Nauk Humanistycznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Filologia, specjalność: filologia klasyczna - I rok
Filologia, specjalność: filologia klasyczna - II rok

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magisterium
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Treści nauczania:

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia: specjalność filologia klasyczna, studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 63/2020 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2020 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 63/2020 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2020.