Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kulturoznawstwo - studia II stopnia stacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: WH-KU-N-2
  Nazwa: Kulturoznawstwo - studia II stopnia stacjonarne
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Kulturoznawstwo
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Humanistycznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Kulturoznawstwo II stopnia rok 1
Kulturoznawstwo II stopnia rok 2
Kulturoznawstwo - Specjalizacja Tożsamość i stosunki międzykulturowe rok 1
Kulturoznawstwo - Specjalizacja Tożsamość i stosunki międzykulturowe rok 2

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magisterium
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Treści nauczania:
Rok akademicki 2020/21 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Kulturoznawstwo studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 106/2020 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2020 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 106/2020 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2020 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - Rok akademicki 2019/20

Efekty uczenia się dla kierunku Kulturoznawstwo studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 146/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 146/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2018/19 - Rok akademicki 2018/19

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Kulturoznawstwo, studia stacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 66/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Plan i program studiów określono Uchwałą nr 53/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 14 maja 2018 r.