Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: WK-KC-N-MGR
Nazwa: Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie
Czas trwania: 5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Prawo kanoniczne
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Prawo kanoniczne Kanoniczno - cywilna
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Prawa Kanonicznego (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magisterium
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Prawo kanoniczne studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 185/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 185/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2015/16 - Rok akademicki 2018/19

Efekty kształcenia dla kierunku Prawo Kanoniczne zatwierdzone Uchwałą Nr 50/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23.04.2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo kanoniczne – jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa Kanonicznego dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016.

Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Nr 4.1./V/2015 z dnia 12 maja 2015 roku.

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)