Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pielęgniarstwo - studia I stopnia stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: WMCM-PG-N-1
Nazwa: Pielęgniarstwo - studia I stopnia stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Pielęgniarstwo
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Medyczny. Collegium Medicum (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat pielęgniarstwa
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty uczenia się dla kierunku pielęgniarstwo, studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 16/2018 Senatu UKSW z dnia 22 lutego 2018 roku z późniejszymi zmianami. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 106/2018 Senatu UKSW z dnia 25 września 2018 roku z późniejszymi zmianami.

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)