Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska - studia I stopnia stacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: WNHS-ODKS-N-1
  Nazwa: Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska - studia I stopnia stacjonarne
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Ochrona dóbr kultury i środowiska
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Historycznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Historii Sztuki (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska I rok
Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska II rok
Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska III rok

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: licencjat
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:
Rok akademicki 2020/21 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Historia sztuki studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 82/2020 Senatu UKSW z dnia 28 maja 2020 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 82/2020 Senatu UKSW z dnia 28 maja 2020 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - Rok akademicki 2019/20

Efekty uczenia się dla kierunku Historia sztuki studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 85/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 85/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2018/19 - Rok akademicki 2018/19

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska studia I stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 93/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.