Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - studia I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: WNHS-ZDK-N-1
Nazwa: Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - studia I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Historycznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Archeologii (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:
Rok akademicki 2020/21 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym studia I stopnia zatwierdzone uchwałą nr 84/2020 Senatu UKSW z dnia 28 maja 2020. Program studiów ustalono Uchwałą nr 84/2020 Senatu UKSW z dnia 28 maja 2020 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - Rok akademicki 2019/20

Efekty uczenia się dla kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym studia I stopnia zatwierdzone uchwałą nr 181/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019. Program studiów ustalono Uchwałą nr 181/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2018/19 - Rok akademicki 2018/19

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopień studia stacjonarne zatwierdzone Uchwałą nr 89/2014 z dnia 26 czerwca 2014. Program studiów określono Uchwałą nr 292/2018 Rady Wydziału WNHiS z dnia 24 września 2018r.

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)