Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - studia II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WNHS-ZDK-N-2
  Nazwa: Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - studia II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Historycznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Archeologii (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym I rok
Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym II rok

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magisterium
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym II stopień studia stacjonarne zatwierdzone Uchwałą nr 182/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 64/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym.