Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Pedagogika - studia I stopnia niestacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: WNP-PEZ-N-1
  Nazwa: Pedagogika - studia I stopnia niestacjonarne
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Pedagogika
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Pedagogicznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pedagogika II rok. Specjalność: Pedagogika dorosłych z animacją społeczną i doradztwem zawodowym
Pedagogika II rok Specjalność: Pedagogika społeczno-opiekuńcza i andragogika
Pedagogika III rok Specjalność: Pedagogika społeczno-opiekuńcza i andragogika
Pedagogika II rok Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą
Pedagogika III rok Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą
Pedagogika II rok Specjalność: Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna
Pedagogika III rok Specjalność: Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna
Pedagogika I rok
Pedagogika II rok Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika III rok specjalność Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: licencjat
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:
Rok akademicki 2020/21 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 83/2020 Senatu UKSW z dnia 28 maja 2020 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 83/2020 Senatu UKSW z dnia 28 maja 2020 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - Rok akademicki 2019/20

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 140/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 140/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2017/18 - Rok akademicki 2018/19

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla kierunku Pedagogika I stopnia zatwierdzone Uchwałą nr 45/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniającą Uchwałę nr 39/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Nauk Pedagogicznych.

Plan studiów i Program kształcenia określono Uchwałą nr 77/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku Pedagogika w roku akademickim 2017/2018.