Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna - studia I stopnia niestacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: WNP-PSZ-N-1
Nazwa: Pedagogika specjalna - studia I stopnia niestacjonarne
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Pedagogika specjalna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Pedagogika specjalna Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i Tyflopedagogika
Pedagogika specjalna Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Pedagogicznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika specjalna zatwierdzone Uchwałą nr 155/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie nr 78/2016/2017 z dnia 31 maja 2017 roku z późn. zm.

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)