Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Pedagogika specjalna - studia I stopnia niestacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: WNP-PSZ-N-1
  Nazwa: Pedagogika specjalna - studia I stopnia niestacjonarne
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Pedagogika specjalna
Kierunki do
wyboru:
Pedagogika specjalna Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i Tyflopedagogika
Pedagogika specjalna Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
Jednostki: Wydział Nauk Pedagogicznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pedagogika specjalna I rok

Pozostałe toki nauczania

Pedagogika II rok Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika III rok specjalność Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika specjalna II rok Specjalność: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i Tyflopedagogika
Pedagogika specjalna III rok Specjalność: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i Tyflopedagogika
Pedagogika specjalna II rok specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika specjalna III rok specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: licencjat
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika specjalna zatwierdzone Uchwałą nr 155/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie nr 78/2016/2017 z dnia 31 maja 2017 roku z późn. zm.