Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja - studia II stopnia stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: WP-AD-N-2
Nazwa: Administracja - studia II stopnia stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
Czas trwania: 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Administracja
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Prawa i Administracji (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magisterium
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Administracja studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 96/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 96/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2016/17 - Rok akademicki 2018/19

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Administracja studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. zmieniającą Uchwałę nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Prawa i Administracji.

Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą 206/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 27czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Administracja studia stacjonarne II stopnia .

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)