Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Człowiek w cyberprzestrzeni - studia I stopnia stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: WP-CWC-N-1
Nazwa: Człowiek w cyberprzestrzeni - studia I stopnia stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Człowiek w cyberprzestrzeni
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Prawa i Administracji (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: licencjat
licencjat
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 136/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 136/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2016/17 - Rok akademicki 2018/19

Efekty kształcenia dla kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni

zatwierdzone Uchwałą Nr 30/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów Człowiek w cyberprzestrzeni na Wydziale Prawa i Administracji oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Człowiek w cyberprzestrzeni. Program studiów określono Uchwałą nr 209/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r.zmieniająca Uchwałę nr 62/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni studia stacjonarne I stopnia

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)