Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Archeologia - studia II stopnia stacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: WS-AR-N-2
  Nazwa: Archeologia - studia II stopnia stacjonarne
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Archeologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Historycznych (od 2019/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Archeologia I rok
Archeologia II rok

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magisterium
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów II stopnia na kierunku archeologia może kierować badaniami archeologicznymi po spełnieniu dodatkowego warunku, że przez co najmniej 12 miesięcy brał udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 37e Ustawy o Ochronie Zabytków - Dz.U.2021.0.710 t.j.).

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - ...

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Archeologia II stopień studia stacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 173/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału WNHiS z dnia 14 maja 2018 r.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2018/19 - Rok akademicki 2018/19

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Archeologia II stopień studia stacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału WNHiS z dnia 14 maja 2018 r.