Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia niestacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: WS-POZ-BW-N-1
  Nazwa: Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia niestacjonarne
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Politologii (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Społeczno-Ekonomiczny (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok
Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok
Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: licencjat
Uprawnienia zawodowe:

Nie dotyczy

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 183/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 183/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2018/19 - Rok akademicki 2018/19

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 48/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.