Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia niestacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: WS-POZ-BW-N-2
  Nazwa: Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia niestacjonarne
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Politologii (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Społeczno-Ekonomiczny (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok
Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magisterium
Uprawnienia zawodowe:

Nie dotyczy

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Treści nauczania:
Rok akademicki 2021/22 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 27/2021 Senatu UKSW z dnia 22 kwietnia 2021 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 27/2021 Senatu UKSW z dnia 22 kwietnia 2021 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - Rok akademicki 2020/21

Efekty uczenia się dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 184/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 184/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2018/19 - Rok akademicki 2018/19

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 56/2016 Senatu UKSW z dnia 21 kwietnia 2016 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.