Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Ekonomia menedżerska - studia II stopnia stacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: WS-SO-EM-N-2
  Nazwa: Ekonomia menedżerska - studia II stopnia stacjonarne
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Ekonomia menedżerska
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Socjologii (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Społeczno-Ekonomiczny (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Ekonomia menedżerska I rok
Ekonomia menedżerska II rok

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magisterium
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Ekonomia studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 134/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 134/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2017/18 - Rok akademicki 2018/19

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz program kształcenia dla kierunku ekonomia menedżerska II stopnia zatwierdzone uchwałą nr 45/2017 Senatu UKSW z dnia 25.05.2017. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 154/2017 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 15.05.2017 r.