Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia menedżerska - studia II stopnia stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: WS-SO-EM-N-2
Nazwa: Ekonomia menedżerska - studia II stopnia stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
Czas trwania: 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Ekonomia menedżerska
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Socjologii (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Społeczno-Ekonomiczny (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magisterium
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Ekonomia studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 134/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 134/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2017/18 - Rok akademicki 2018/19

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz program kształcenia dla kierunku ekonomia menedżerska II stopnia zatwierdzone uchwałą nr 45/2017 Senatu UKSW z dnia 25.05.2017. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 154/2017 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 15.05.2017 r.

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)