Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia - studia I stopnia stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: WS-SO-N-1
Nazwa: Socjologia - studia I stopnia stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Socjologia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Projekt "Kompetentny start" (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Socjologii (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Społeczno-Ekonomiczny (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:
Rok akademicki 2021/22 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Socjologia studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 53/2021 Senatu UKSW z dnia 20 maja 2021 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 53/2021 Senatu UKSW z dnia 20 maja 2021 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - Rok akademicki 2020/21

Efekty uczenia się dla kierunku Socjologia studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 88/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 88/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2017/18 - Rok akademicki 2018/19

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku socjologia studia I stopnia zatwierdzone uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 154/2017 Rady WNHiS UKSW z dnia 15 maja 2017 roku zmienione Uchwałą nr 157/2018 Rady WNHiS UKSW z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku socjologia studia stacjonarne I stopnia.

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)