Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Praca socjalna - studia I stopnia stacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: WS-SO-PS-N-1
  Nazwa: Praca socjalna - studia I stopnia stacjonarne
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Praca Socjalna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Społeczno-Ekonomiczny (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Praca socjalna I rok
Praca socjalna II rok
Praca socjalna III rok

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i pozytywny wynik postępowania kwalifikacji na studia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: licencjat
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent, zgodnie z zapisem Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U.2020.1876 t.j., art. 116) ma prawo wykonywania pracy w zawodzie pracownik socjalny. Może podejmować zatrudnienie m.in. w instytucjach realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, szpitalach, placówkach opiekuńczo –wychowawczych, zakładach karnych w obszarze wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej (art.120), organach administracji rządowej i pozarządowej (art. 25).

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Praca socjalna studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 87/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 87/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2018/19 - Rok akademicki 2018/19

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Praca socjalna studia I stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.