Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wydział Nauk Pedagogicznych - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Edukacja Włączająca i Integracyjna Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Edukacja Włączająca i Integracyjna Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi WNP-P-EWIUzSPE
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego) WNP-P-EPiW
Kurs Kursy - Wydział Nauk Pedagogicznych WNP-P-KP
Pedagogika Erasmus - Pedagogika WNP-PE-E
Pedagogika - MOST WNP-PE-M
Pedagogika - studia I stopnia niestacjonarne WNP-PEZ-N-1
Pedagogika - studia I stopnia stacjonarne WNP-PE-N-1
Pedagogika - studia II stopnia niestacjonarne WNP-PEZ-N-2
Pedagogika - studia II stopnia stacjonarne WNP-PE-N-2
Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika WNP-P-PONIiT
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne WNP-PPWZ-N-MGR
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie stacjonarne WNP-PPW-N-MGR
Pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie stacjonarne WNP-PS-N-MGR
Pedagogika specjalna MOST- Pedagogika specjalna WNP-PS-M
Pedagogika specjalna - studia I stopnia niestacjonarne WNP-PSZ-N-1
Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie stacjonarne WNP-PS-N-MGR
Pedagogika specjalna - studia jednolote magisterskie niestacjonarne WNP-PSZ-N-MGR
Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych- kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych WNP-P-PKN
Poradnictwo Zawodowe Otwarte na Kształtowanie Świadomości Ekologicznej Społeczeństwa Poradnictwo Zawodowe Otwarte na Kształtowanie Świadomości Ekologicznej Społeczeństwa WNP-P-PZO
Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą WNP-P-PSZO
Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne Studia Podyplomowe Nadające Kwalifikacje Nauczycielskie i Przygotowanie Pedagogiczne WNP-P-PSKNPP
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika - nauczanie i wychowanie niepełnosprawnych intelektualnie Oligofrenopedagogika - nauczanie i wychowanie niepełnosprawnych intelektualnie WNP-P-PSONiW

pokaż wszystkie kierunki studiów