Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Nauk Pedagogicznych - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Edukacja Włączająca i Integracyjna Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi
Kurs
Pedagogika
Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Poradnictwo Zawodowe Otwarte na Kształtowanie Świadomości Ekologicznej Społeczeństwa
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć
Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą
Studia Podyplomowe „Logopedia ogólna i kliniczna"
Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika - nauczanie i wychowanie niepełnosprawnych intelektualnie

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)