Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Prawa i Administracji - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Administracja
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej
Człowiek w cyberprzestrzeni
Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych
Ochrona Danych Osobowych w Kościele
Prawo
Stosunki i prawo międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)