Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MA Seminar WF-OB-SUMASEM
Seminarium (SEM) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura: (tylko po angielsku)

BARNARD A., History and theory in anthropology, New York: Cambridge University Press, [2012]; Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW: Warszawa 2006.

CAMPBELL B. G., Human Ecology: The Story of Our Place in Nature from Prehistory to the Present, Routledge 1996; Ekologia człowieka: historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych, tłum. z ang. M. A. Bitner, PWN: Warszawa 1995.

CHMIELEWSKI P., Kultura i ewolucja, PWN: Warszawa 1988.

GAJDA J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2003.

KRAWCZAK E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2003.

MILTON K., Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the role of anthropology in environmental discourse, Routledge: London - New York 1999.

NOWICKA E., Świat człowieka - świat kultury, PWN: Warszawa 2004.

PALUCH A. K., Mistrzowie antropologii społecznej, PWN: Warszawa 1990.

TOWNSEND P. K., Environmental Anthropology, From Pigs to Policies, Waveland Press: Prospects Hights 2000.

TYLOR E. B., ANTHROPOLOGY : an introduction to the study of man and civilization, Forgotten Books, 2015; Antropologia: wstęp do badań człowieka i cywilizacji, tłm. z ang. Aleksandra Bąkowska, Pro Filia: Cieszyn 1997.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

KNOWLEDGE:

Student knows the role and importance of the natural environment for humans; knows and understands the relationships between the environment and human health, the culture and the legal and economic conditions;

The student describes the problems of civilizational threats on a global, regional and local scale and on sustainable development.

SKILLS:

The student, on the basis of logical premises, puts the correct hypotheses on the causes of ecological threats;

COMPETENCE:

The student demonstrates an understanding of the need to follow the principles of sustainable development, including the rational management of environmental resources on a local, regional and global scale.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

ASSESSMENT METHODS:

The assessment of individual participants in the seminar depends on the stage of study:

FIRST SEMESTER REQUIREMENTS:

1) working out the title of dissertation;

2) working out the initial structure of the dissertation;

2) collecting literature on the preparation of the dissertation;

3) presentation of one chapter of the master's dissertation.

ASSESSMENT METHODS:

Assessment based on the one full chapter of the master's thesis presented by the student and his commitment to collecting literature and working out the structure of the thesis.

SECOND SEMESTER REQUIREMENTS:

1) presentation of the second full chapter of the dissertation;

2) expanding the literature in the scope of the work being prepared.

ASSESSMENT METHODS:

Assessment based on the second chapter presented by the student and his involvement in collecting literature and writing master's thesis.

THIRD SEMESTER REQUIREMENTS:

1) presentation of the third full chapter of the dissertation (until Easter);

2) presentation of the entire dissertation (with Introduction, Conclusion and Bibliography) - at the first classes after the so-called long weekend in May.

ASSESSMENT METHODS:

Assessment based on the entire dissertation presented by the student and his commitment to its preparation.

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

First semester (30 hours)

1-2. Basic information on the topic of the bachelor seminar

3-4. Information on the methodology of scientific writing

5-6. Content and scope of the term "culture"

7-8. Basic concepts of culture

9-10. Anthropology, culture and environmentalism

11-12. Culture and ecology

13-14. Enviromentalism and cultural diversity

Second semester (30 hours)

Selected concepts of cultural development

1. Evolutionism

2. Diffusionism

3. Functionalism

4. Holism

5. Ethno-psychological approach

6. Structuralism

7. Neo-evolutionism

8. Cognitive Anthropology

9. Symbolic anthropology

10-14. Presentation of master's projects

Metody dydaktyczne: (tylko po angielsku)

Knowledge effects

Didactic method: information lecture

Verification - written assignment

Skills effects

Didactic method: reading texts

Verification - written assignment

Competence effects

Didactic method: analysis of text content

Description of didactic methods:

Information Lecture - will cover topics, structure and manner of conducting classes; It will also be used in the explanation of working methods: principles of scientific discussion, methods of dissertation preparation.

Reading texts - individual reading of texts for analysis during individual classes (compulsory reading before classes as preparation for them)

Analysis of text content - conducted jointly during classes to get a good understanding of the content and explain the incomprehensible

Description of how to verify learning outcomes:

Assessment of the master's thesis prepared by the student.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 402
Ryszard Sadowski 1/5 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, Kampus Wóycickiego Bud. 24, sala 420
Jacek Tomczyk 4/5 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.