Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychology of Religion and Spirituality WF-PS-PRS-ER
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Saroglou, V. (2014). Religion, personality, and social behavior. Psychology Press: New York & London

Spilka, B., Hood, R.W., Hunsberger, B., Gorsuch, R. (2003). The psychology of religion. An empirical approach. The Guilford Press: New York & London

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy.

Studenci udzielają odpowiedzi na 20 pytań testowych, uzyskując 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź.

Otrzymana ocena zależy od liczby uzyskanych punktów:

do 10: 2.0

11-12: 3.0

13-14: 3.5

15-16: 4.0

17-18: 4.5

19-20: 5.0

Zakres tematów:

1. Psychologia religii jako interdyscyplinarna dziedzina nauki

2. Metodologia psychologii religii

3. Religijność i duchowość

4. Biologiczne podłoże przeżyć religijnych

5. Wizja religii w podejściach psychologii głębi

6. Inne "wielkie koncepcje" religijności

7. Psychologiczna interpretacja wybranych zjawisk życia religijnego: wiara, modlitwa, powołanie.

8. Miejsce religijności i duchowości w strukturze osobowości

9. Religijność i duchowość a jakość życia

10. Religijność i duchowość a postawy wobec śmierci

11. Religijność i duchowość a relacje z innymi ludźmi: zachowania pro- i antyspołeczne

12. Związek religijności i duchowości z uprzedzeniami i dyskryminacją

13. Psychologia organizacji i ruchów religijnych

14. Religia a psychopatologia

15. Religia a kultura

Metody dydaktyczne:

wykład

dyskusja

prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 1422
Jarosław Piotrowski 36/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)