Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rodzinne WP-PRZ-PRODZ-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa: (T. Smyczynski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2018)

Literatura uzupełniajaca: (1. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.; 2. T. Smyczynski, Prawo rodzinne. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001; 3. W.

Stojanowska, Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979; 4. W. Stojanowska, Ochrona dziecka

przed negatywnymi skutkami konfliktu miedzy jego rodzicami, Warszawa 1997; 5. W.

Stojanowska, Władza rodzicielska pozamałzenskiego i rozwiedzionego ojca, Warszawa

2000; 6. W. Stojanowska, w: System Prawa Prywatnego - Prawo rodzinne i opiekuncze, red.

T. Smyczynski, Warszawa 2004; 7. W. Stojanowska, M. Kosek, Nowelizacja prawa rodzinnego

na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 i 10 czerwca 2010. Analiza. Wykładnia.

Komentarz., Warszawa 2011)

Metody i kryteria oceniania:

EK1: zna zasady prawa rodzinnego i posiada umiejętność ich zastosowania

na ocenę 2 (ndst) - nie potrafi wymienić zasad prawa rodzinnego

na ocenę 3 (dst) - potrafi wymienić najważniejsze zasady prawa rodzinnego

na ocenę 4 (db) - potrafi wymienić większość zasad prawa rodzinnego i

scharakteryzować niektóre z nich

na ocenę 5 (bdb)- potrafi wymienić większość zasad prawa rodzinnego (w tym

najważniejsze) i je scharakteryzować

EK2: zna systematykę aktów prawnych z zakresu prawa rodzinnego

na ocenę 2 (ndst) - nie zna systematyki aktów prawnych

na ocenę 3 (dst) - zna systematykę kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na poziomie

ogólnym

na ocenę 4 (db) - zna systematykę kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na poziomie

szczegółowym

na ocenę 5 (bdb) - zna systematykę kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych aktów

prawnych z zakresu prawa rodzinnego na poziomie szczegółowym

EK3: zna i rozumie strukturę oraz sposób działania instytucji prawnych w zakresie prawa rodzinnego, jak również relacje miedzy tymi instytucjami

na ocenę 2 (ndst) - nie zna instytucji z zakresu prawa rodzinnego

na ocenę 3 (dst) - zna niektóre instytucje

na ocenę 4 (db) - zna większość instytucji i rozumie relacje miedzy nimi

na ocenę 5 (bdb) - zna wszystkie instytucje, rozumie ich strukturę i relacje miedzy

nimi

EK4: posiada umiejętność opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych zagadnień

prawnych w zakresie prawa rodzinnego

na ocenę 2 (ndst) - nie potrafi rozwiązać prostych zagadnień prawnych

na ocenę 3 (dst) - potrafi rozwiązać proste zagadnienia prawne i stany faktyczne

na ocenę 4 (db) - potrafi rozwiązać najważniejsze zagadnienia prawne omówione na

wykładzie/ćwiczeniach

na ocenę 5 (bdb) - potrafi rozwiązać większość zagadnień prawnych również nie omówionych na wykładzie/ćwiczeniach

EK5: posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w zakresie prawa rodzinnego

na ocenę 2 (ndst) - nie potrafi zaprojektować wystąpienia

na ocenę 3 (dst) - potrafi skonstruować w podstawowym zakresie wystąpienie, popełnia niewielkie błędy

na ocenę 4 (db) - konstruuje wystąpienie w podstawowym zakresie

na ocenę 5 (bdb) - konstruuje pełne wystąpienie

Zakres tematów:

Zasady prawa rodzinnego.

Zawarcie małżeństwa, ustalenie nieistnienia i unieważnienie małżeństwa. Prawa i

obowiązki małżonków. Niemajątkowe prawa i obowiązki małżonków - problematyka

art. 24 i 97 k.r.o. Stosunki majątkowe miedzy małżonkami.

Separacja.

Określenie pochodzenia dziecka.

Przysposobienie.

Prawo opiekuńcze.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, sala 321
Jerzy Słyk 24/22 szczegóły
2 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala 321
Jerzy Słyk 22/22 szczegóły
3 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 321
Jerzy Słyk 23/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)