Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo podatkowe WP-ADZ-1-PPD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

R.Mastalski, Prawo podatkowe, Wydawnictwo CH Beck

L.Etel, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX, 2018

S.Babiarz, Ordynacja ppodatkowa. Komentarz, WKP 2017

Efekty uczenia się:

EK1 Zna i potrafi zdefiniować pojęcia związane prawem podatkowym i administracją podatkową oraz umie posługiwać się tymi pojęciami w praktyce

EK2 Ma wiedzę o instytucjach administracji podatkowej, jej zadaniach i kompetencjach oraz jej miejscu w systemie prawa i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce

EK3 Ma wiedzę o powstawaniu zobowiązań podatkowych

EK4 Zna i potrafi stosować zasady i reguły prawa i postępowania podatkowego

EK5 Ma wiedzę o instytucjach materialnego prawa podatkowego

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 24h

Lektura zadanej literatury: 6h

Przygotowanie do egzaminu: 5h

Suma godzin: 35

Liczba ECTS: 35h/25 = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny

Na bdb - bdb zna i potrafi zdefiniować pojęcia związane prawem podatkowym i administracją podatkową oraz umie posługiwać się tymi pojęciami w praktyce, ma wiedzę o instytucjach administracji podatkowej, jej zadaniach i kompetencjach oraz jej miejscu w systemie prawa i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce

Na db - db zna i potrafi zdefiniować pojęcia związane prawem podatkowym i administracją podatkową oraz umie posługiwać się tymi pojęciami w praktyce, ma wiedzę o instytucjach administracji podatkowej, jej zadaniach i kompetencjach oraz jej miejscu w systemie prawa i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce

Na dst - dst zna i potrafi zdefiniować pojęcia związane prawem podatkowym i administracją podatkową oraz umie posługiwać się tymi pojęciami w praktyce, ma wiedzę o instytucjach administracji podatkowej, jej zadaniach i kompetencjach oraz jej miejscu w systemie prawa i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce

Na ndst - nie zna i nie potrafi zdefiniować pojęć związanych z prawem podatkowym i administracją podatkową oraz nie umie posługiwać się tymi pojęciami w praktyce, nie ma wiedzy o instytucjach administracji podatkowej, jej zadaniach i kompetencjach oraz jej miejscu w systemie prawa.

Zakres tematów:

Treści merytoryczne: 1) Analiza regulacji prawnych, orzeczeń sądów i decyzji administracyjnych oraz literatury przedmiotu; 2) Synteza w zakresie prezentowanych instytucji prawa podatkowego.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 16:40 - 18:55, sala 321
Mateusz Tchórzewski 62/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)