Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika ogólna WB-BI-11-04lab
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 64
Literatura:

Literatura podstawowa:

Szweykowska A., Szweykowski J. 2019. Botanika, tom 1 i 2. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Gorczyński T. 1987. Ćwiczenia z botaniki. PWN Warszawa

Pałczyński A., Jasnowska J. 1993. Atlas botaniczny. PWN, Warszawa

Rutkowski L. 2006. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Umiejętności (BI1_U09):

- ocena 2 (ndst): student nie potrafi zorganizować własnej pracy, nie rozumie konieczności współpracy w grupie;

- ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu jest w stanie zorganizować własną pracę, wykazuje słabe zrozumienie dla konieczności współpracy w grupie;

- ocena 4 (db): student jest w stanie zorganizować własną pracę, chętnie współpracuje w grupie i rozumie konieczności przekazywania innym informacji;

- ocena 5 (bdb): student bardzo efektywnie organizuje własną pracę; wykazuje wiodącą rolę w grupie; bardzo dobrze rozumie konieczność przekazywania innym informacji.

Kompetencje (BI1_K01):

- ocena 2 (ndst): student nie rozumie znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu botaniki ogólnej;

- ocena 3 (dst): student słabo rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu botaniki ogólnej;

- ocena 4 (db): student dobrze rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu botaniki ogólnej;

- ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu botaniki ogólnej.

Ocena końcowa: 4 testy pisemne w ciągu semestru, z każdego testu można zdobyć do 10 punktów (łącznie 40 punktów). Do zaliczenia ćwiczeń, należy uzyskać co najmniej 24 punkty. Te osoby, które nie uzyskają 24 punktów piszą kolokwium końcowe z całości materiału. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności usprawiedliwione). Niezbędne jest zachowanie zasad BHP.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie, nauka obsługi mikroskopów.

2. Budowa komórki roślinnej.

3. Budowa tzw. roślin niższych (organizmy jednokomórkowe i plechowce)

4. Budowa mszaków.

5. Test 1. Tkanki merystematyczne roślin naczyniowych.

6. Tkanki miękiszowe i wzmacniające.

7. Tkanki przewodzące.

8. Tkanki okrywające i utwory wydzielnicze.

9. Test 2. Zarodek i rozwój organów.

10. Anatomia korzenia.

11. Anatomia pędu - pąki i łodyga.

12. Anatomia pędu - liście.

13. Test 3. Rozmnażanie się roślin niższych, mszaków i paprotników.

14. Rozmnażanie się roślin nasiennych.

15. Test 4. Zaliczenie ćwiczeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 308
Marek Kloss 17/17 szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 308
Piotr Ceryngier 14/17 szczegóły
3 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 308
Piotr Ceryngier 18/17 szczegóły
4 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 308
Piotr Ceryngier 18/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)