Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia doktryn polityczno-prawnych WP-PRZ-DOK
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Podręcznik przewodni

Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

Chojnicka K., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2004

Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XX w., Warszawa 2007

Kelly J. M., Historia zachodniej teorii prawa, tłum. D. Pietrzyk - Reeves[et. al.], Kraków 2006

Sylwestrzak A., Historia doktryn polityczno-prawnych, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

EK 1

Student

zna podstawowe poglądy, doktryny i prądy filozoficzne, dotyczące instytucji prawno - politycznych oraz ich historycznej ewolucji

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Efekty w obszarze wiedzy są weryfikowane za pomocą pracy pisemnej, egzaminu ustnego lub pisemnego

Kryteria oceniania

Ocena niedostateczna (2)

Student

EK 1 nie zna podstawowych poglądów, doktryn i prądów filozoficznych, dotyczących instytucji prawno - politycznych oraz ich historycznej ewolucji

Ocena dostateczna (3)

Student

EK 1 dostatecznie zna podstawowe poglądy, doktryny i prądy filozoficzne, dotyczące instytucji prawno – politycznych oraz ich historycznej ewolucji

Ocena dobra (4)

Student

EK 1 dobrze zna podstawowe poglądy, doktryny i prądy filozoficzne, dotyczące instytucji prawno - politycznych oraz ich historycznej ewolucji

Ocena bardzo dobra (5)

Student

EK 1 bardzo dobrze zna podstawowe poglądy, doktryny i prądy filozoficzne, dotyczące instytucji prawno - politycznych oraz ich historycznej ewolucj

Zakres tematów:

Doktryny polityczno - prawne starożytności

Doktryny polityczno- prawne średniowiecza

Doktryny polityczno - prawne XVI i XVII w.

Konserwatyzm – geneza, rozwój, najważniejsi przedstawiciele

Liberalizm – geneza, rozwój, najważniejsi przedstawiciele

Socjalizm– geneza, rozwój, najważniejsi przedstawiciele

Różne oblicza pozytywizmu prawnego

Spory wokół pozytywizmu prawniczego: "Ruch wolnego prawa" oraz amerykański realizm prawniczy

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne w obszarze wiedzy

Wykład informacyjny, problemowy, konwersatoryjny

studium przypadku, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45, sala 114
Przemysław Gawron 94/140 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)