Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwencjonalne źródła ciepła WF-P-ZJPJST-KZC
Cwiczenia 2 (CW2) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

1. Ściążko M..: Modele klasyfikacji węgla w ujęciu termodynamicznym i kinetycznym. Rozprawy i Monografie, AGH-Kraków, 2010.

2. Jasieńko S.: 5. Chemia i fizyka węgla. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.

3. Molenda J., Gaz ziemny, Warszawa, WNT, 1993.

4. Podniało A. Paliwa oleje i smary w ekologicznej eksploatacji

Wydawnictwo: WNT – Wydawnictwa Naukowo-Techniczne; 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EK1- student potrafi wymienić i nazwać poszczególne rodzaje paliw stosowanych w instalacjach grzewczych, wyjaśnić mechanizmy procesów spalania paliw, wymienić rodzaje kotów.

EK 2 – student ma uporządkowaną znajomość podstawowych procesów składających się na złożony proces spalania

EK 3 – student posiada wiedzę na temat instrumentów ograniczania uciążliwości instalacji grzewczych dla środowiska

Umiejętności:

EK 4 – student potrafi analizować, charakteryzować i określać rolę i znaczenie doboru rodzaju paliw konwencjonalnych i instalacji do ich spalania w ochronie środowiska.

EK 5 – student formułuje kluczowe problemy, jakie stwarzają instalacje grzewcze w ochronie środowiska

EK 6 – student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu wpływu spalania paliw konwencjonalnych na stan środowiska.

Kompetencje:

EK 7 – student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu określenie wpływu wybranych rodzajów paliw na stan środowiska.

EK 8 – student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

Test na zakończenie każdego ćwiczenia

Zakres tematów:

- podstawy konstrukcji kotłów gazowych zasilanych gazem ziemnym i zasilanych gazem propan-butan. - podstawy konstrukcji kotłów zasilanych ciężkim olejem opałowym i zasilanych lekkimi olejami opałowymi.

- podstawy konstrukcji kotłów zasilanych paliwami stałymi. - obliczanie zapotrzebowania na powietrze do spalania, wymiana powietrza (układy wentylacyjne). Przedstawione zostaną różne rozwiązania konstrukcyjne systemów podawania powietrza. W ramach ćwiczeń słuchacze samodzielnie określą zapotrzebowanie na powietrze wybranego kotła (dane do obliczeń otrzymają od wykładowcy).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia z elementami obliczeń

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:00 - 10:30, sala 401
Edward Kinal 0/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)