Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemiczne zanieczyszczenia powietrza WF-P-ZJPJST-CHZP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

1. Toksykologia współczesna - W. Seńczuk, PZWL, Warszawa 2016.

2. Toksykologia środowiska - S.E. Manahan, PWN, Warszawa 2017.

3. Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka - K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, NIZP-PZH, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Słuchacz ma rozszerzoną wiedzę na temat problematyki związanej z chemicznymi zanieczyszczeniami powietrza.

Słuchacz potrafi samodzielnie określić zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia powietrza uwzględniając zanieczyszczenia chemiczne i inne rodzaje zanieczyszczeń, a także potrafi zidentyfikować potencjalne źródła zanieczyszczeń powietrza.

Słuchacz rozumie potrzebę samokształcenia w zakresie skutków zdrowotnych i prawnych wynikających z obecności i emisji różnych czynników szkodliwych i zanieczyszczeń powietrza.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy z możliwością pytań otwartych.

Zaliczenie 51 - 60% w zależności od frekwencji, każdy następny przedział 10% to coraz lepsza ocena.

Przy uzyskaniu wyniku na progu zaliczenia lub przy kolejnych progach dla poszczególnych ocen będzie również brana pod uwagę frekwencja i aktywność na wykładach.

Dopuszczalne są jedynie 2 nieobecności w semestrze.

Zakres tematów:

W ramach zajęć dotyczących chemicznych zanieczyszczeń powietrza zostaną omówione zagadnienia:

1. Główne źródła emisji i rodzaje chemicznych zanieczyszczeń powietrza.

2. Właściwości poszczególnych zanieczyszczeń powietrza wraz z ich oddziaływaniem na środowisko, w tym na człowieka.

3. Krążenie zanieczyszczeń w powietrzu oraz sposoby ich eliminacji i ich wzajemne interakcje.

4. Klasyfikacja, właściwości fizyko-chemiczne i toksykologiczne zanieczyszczeń powietrza.

5. Identyfikacja dróg narażenia i ich oddziaływanie na zdrowie człowieka oraz metody zapobiegania skutkom ekspozycji wraz z oceną ryzyka ich oddziaływania na organizm człowieka.

6. Organizacja badań kontrolnych różnych zanieczyszczeń powietrza - wymagania dla laboratoriów.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 15:45 - 17:15, sala 008
Katarzyna Góralczyk 31/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)