Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemiczne zanieczyszczenia powietrza WF-P-ZJPJST-CHZP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

1. Toksykologia współczesna - W. Seńczuk, PZWL, Warszawa 2016.

2. Toksykologia środowiska - S.E. Manahan, PWN, Warszawa 2017.

3. Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka - K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, NIZP-PZH, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Słuchacz ma rozszerzoną wiedzę na temat praktycznych aspektów związanych z chemicznymi zanieczyszczeniami powietrza.

Słuchacz potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań dotyczących zanieczyszczeń powietrza, a także potrafi je zinterpretować.

Słuchacz rozumie potrzebę samokształcenia w zakresie badania obecności i emisji różnych zanieczyszczeń powietrza.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń będzie na podstawie aktywności na zajęciach i przygotowanie sprawozdania z określonych badań przeprowadzonych w ramach ćwiczeń.

Zakres tematów:

Zajęcia praktyczne obejmują:

1. Metody pobierania próbek (zapoznanie się ze sprzętem do pobierania próbek powietrza, jego przygotowywania do poboru i przechowywania).

2. Omówienie techniki pomiarowych wykorzystywanych do badania jakości powietrza.

3. Badanie wybranych zanieczyszczeń powietrza.

4. Omówienie sposobu opracowywania wyników badania zanieczyszczeń powietrza, prezentacja i interpretacja wyników.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia praktyczne w laboratorium pomiarowym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45, sala 221
Maciej Sierakowski 0/15 szczegóły
2 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 18:15, sala 221
Maciej Sierakowski 0/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)