Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia organizacji i zarządzania WF-PS-N-POZ
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Baka Łukasz, Zachowania kontrproduktywne w pracy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017,

Klein H.M., Kolb Ch, Psychologia w skutecznym zarządzaniu, Wydawnictwo EDU, Wrocław 2008,

Kożusznik B, Chrupała-Pniak M., Zastosowania psychologii w zarządzaniu, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2010

Lipińska-Grobelny A., Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Wyd. UŁ, Łódź, 2014,

Ratajczak Z., Psychologia organizacji, Wyd. UŚ, Katowice 1979,

Zawadzka A.M. (red.), Psychologia zarządzania w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2017.

Efekty uczenia się:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz nabycie kompetencji i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Semestralna praca pisemna,

Referat,

Dyskusja,

Kolokwium.

Zakres tematów:

1. Uwarunkowania efektywność zarządzania ludźmi w organizacjach.

2. Psychologiczne problemy zarządzania personelem- przydatność nauk społecznych.

3. Savoir-vivre w kontaktach międzyludzkich i w strukturach organizacyjnych o różnym stopniu schieirarchizowania.

4. Wystąpienia publiczne, techniki autoprezentacji,

5. Psychologiczne determinanty zachowania się ludzi w organizacjach o różnej strukturze.

6. Profil menedżera - uwarunkowania jego zachowania się i podejmowania decyzji.

7. Style kierowania-uwarunkowania, możliwości diagnozy i wyznaczniki efektywności w określonym kontekście sytuacyjnym.

8. Specyfika zarządzania/dowodzenia w grupach dyspozycyjnych.

9. Budowanie zespołów zadaniowych pracowniczych.

10. Przywództwo w organizacji.

11. Sposoby osiągania zaplanowanych celów

12. Wielokulturowość w organizacji.

13. Psychologiczne aspekty kierowania ludźmi w organizacji.

14. Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Metody oceny:

• semestralna praca pisemna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 01.2018r.,

• kolokwium z tematów wymienionych w sylabusie [15 pytań,], termin- drugi tydzień 12.2017r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Kryteria oceny:

• semestralna praca pisemna w postaci eseju (0 ÷ 30 punktów],

• kolokwium - 15 pytań ocenianych po 10 punktów.

Skala ocen:

dst.: 80- punktów,

dst+: 81-90 punktów,

db: 91-110 punktów,

db+: 111-130 punktów,

bdb: 131-150 punktów

• przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku dla grupy dziekańskiej

[0÷50 punktów].

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 1421
Zdzisław Kobos 12/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.