Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna: różnice indywidualne 2 WF-PS-N-PRI2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Brzeziński, J. i in. (2004). Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych. WAIS-R (PL) Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

2. Jaworowska, A., Matczak, A. (2005). Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

3. Matczak, A. (2007). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik. Wyd. 2 uzup. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

4. Matczak, A., Martowska, K. (2013). Profil Kompetencji Społecznych PROKOS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

5. Matczak, A., Piekarska, J. (2011). Test Rozumienia Emocji. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

6. Matczak, A., Piekarska, J., Studniarek, E. (2005). Skala Inteligencji Emocjonalnej - Twarze SIE-T. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

7. Matczak, A. i in. (2006). Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

8. Oniszczenko, W. (1997). Kwestionariusz Temperamentu EAS Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina. Wersje dla dorosłych i dla dzieci. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

9. Strelau, J., Zawadzki, B. (1998). Kwestionariusz Temperamentu PTS. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

10. Zawadzki, B. , Strelau, J. (1997). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student bardzo dobrze zna podstawowe typologie temperamentu, koncepcje inteligencji, inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, zna podstawowe narzędzia ich pomiaru oraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania narzędzi psychologicznych.

Weryfikacja: ocena testu końcowego i zaangażowania na zajęciach.

Umiejętności:

Student bardzo dobrze interpretuje wyniki, potrafi bardzo dobrze integrować je i dokonywać diagnozy oraz przekazywać informacje zwrotne.

Weryfikacja: ocena testu końcowego i zaangażowania na zajęciach.

Kompetencje:

Oceniana jest tolerancja i zrozumienie odmienności między ludźmi oraz postawa etyczna i stosunek do przepisów prawnych związanych z diagnozą.

Weryfikacja: ocena testu końcowego i zaangażowania na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki konieczne do zaliczenia ćwiczeń: 1) zaliczenie ćwiczeń Psychologia Różnic Indywidualnych I; 2) liczba nieobecności nieprzekraczająca trzech (niezależnie od tego, czy są usprawiedliwione czy nie); 3) aktywny udział w zajęciach (nieprzygotowanie do ćwiczeń skutkuje obniżeniem oceny o 0,5); 4) zaliczenie testu.

Kryteria ocen:

Wiedza:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze zna podstawowe typologie temperamentu, koncepcje inteligencji, inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, zna podstawowe narzędzia do ich pomiaru oraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania narzędzi psychologicznych.

- na ocenę 4 (db.): dobrze zna podstawowe typologie temperamentu, koncepcje inteligencji, inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, zna podstawowe narzędzia do ich pomiaru oraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania narzędzi psychologicznych.

- na ocenę 3 (dst.): słabo zna podstawowe typologie temperamentu, koncepcje inteligencji, inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, zna podstawowe narzędzia do ich pomiaruoraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania narzędzi psychologicznych.

- na ocenę 2 (ndst.): nie zna typologii, metod pomiaru i nie ma wystarczającej wiedzy o prawno-etycznych aspektach ich stosowania.

Umiejętności:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze interpretuje wyniki, potrafi bardzo dobrze integrować je i dokonywać diagnozy oraz przekazywać informacje zwrotne.

- na ocenę 4 (db.): dobrze interpretuje wyniki, potrafi bardzo dobrze integrować je i dokonywać diagnozy oraz przekazywać informacje zwrotne.

- na ocenę 3 (dst.): nie potrafi dobrze zintegrować danych i dokonać na ich podstawie diagnozy, słabo radzi sobie z przekazywaniem informacji zwrotnych.

- na ocenę 2 (ndst.): robi podstawowe błędy przy interpretacji wyników.

Kompetencje:

Oceniana jest tolerancja i zrozumienie odmienności między ludźmi oraz postawa etyczna i stosunek do przepisów prawnych związanych z diagnozą.

Zakres tematów:

1. Analiza interindywidualna APIS-Z - interpretacja wyników, integracja wyników.

2. Analiza intraindywidualna APIS-Z - interpretacja wyników, integracja wyników.

3. Skala Wechslera (WAIS-R) – prezentacja.

4. „Nowe inteligencje” – na przykładzie inteligencji emocjonalnej - 1.

5. „Nowe inteligencje” – na przykładzie inteligencji emocjonalnej - 2.

6. Inteligencja a kompetencje – na przykładzie kompetencji społecznych.

7. Pomiar cech temperamentu – kwestionariusz PTS.

8. Pomiar cech temperamentu – kwestionariusz FCZ-KT.

9. Diagnoza struktury temperamentu.

10. Kwestionariusze a skale ocen na przykładzie EAS.

11. Temperament a funkcjonowanie intelektualne.

12. Różnice indywidualne w zakresie preferencji – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji.

13. Znaczenie preferencji w karierze zawodowej.

14. Test sprawdzający wiedzę, umiejętności i kompetencje.

15. Omówienie wyników testu końcowego i zaliczenia.

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy

Metoda dydaktyczna - wykład, prezentacje multimedialne, e-learning.

Efekty umiejętności

Metoda dydaktyczna - prezentacje multimedialne, dyskusja i ćwiczenia praktyczne.

Efekty kompetencji

Metoda dydaktyczna - wykład i dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 1425
Katarzyna Martowska 14/14 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 1425
Katarzyna Martowska 16/14 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 1425
Katarzyna Martowska 14/14 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 1425
Katarzyna Martowska 14/14 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 1425
Katarzyna Martowska 14/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.