Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Psychoterapia systemowa rodzin WF-PS-NPSR
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura uzupełniająca:

1. Ludewig K. Terapia systemowa. Podstawy teoretyczne i praktyka. Gdańsk 1995: GWP.

2. Namysłowska I. Terapia rodzin. Warszawa 2000: Wydawnictwo IPiN.

3. Satir V. Terapia rodziny. Teoria i praktyka. Gdańsk 2000: GWP.

Wybrane artykuły naukowe

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

Student rozróżnia podstawowe szkoły terapii systemowej rodzin oraz wie, jakie są ich podstawowe założenia. Potrafi wskazać różnice między szkołami terapii systemowej. Wie, jakimi technikami terapeutycznymi się posługują.

W zakresie umiejętności:

Student potrafi dokonać analizy i diagnozy systemu rodzinnego. Umie dobrać odpowiednie techniki i interwencje terapeutyczne. Potrafi zaprezentować w ciekawy sposób zdobyte informacje oraz nabytą wiedzę.

W zakresie kompetencji społecznych:

Student ćwiczy umiejętność pracy w grupie, postawy pomocne do budowania współpracy i przestrzeni umożliwiających efektywne ćwiczenia zarówno dla siebie jak i dla innych. Kształtowanie postawy wrażliwości etycznej i otwartej na pomoc rodzinom.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach, aktywność oraz prezentacje studentów.

Zakres tematów:

Tematyka ćwiczeń jest tożsama z tematyką wykładów je poprzedzających. Ćwiczenia pomagają studentowi utrwalić wiedzę z wykładu oraz nabyć umiejętność wykorzystywania jej w dyskusji oraz praktyce. Wiedza z zakresu psychologii systemowej rodziny, podstawy diagnozowania systemu rodzinnego i wybrane techniki terapeutyczne poszerzą spojrzenie na problem zaburzeń, uwrażliwią na problemy oraz pomoc rodzinie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia, poza wiedzą z zakresu psychologii systemowej rodzin, wymagają od studenta aktywności i kreatywności. Między innymi, zapoznanie z tematyką zajęć, definicja psychoterapii, umiejscowienie terapii systemowej rodzin wśród innych nurtów terapeutycznych realizowana będzie za pomocą gier psychologicznych. Szkoły terapii rodzin omówione zostaną na podstawie studium przypadków, dzięki czemu student będzie miał możliwość wykorzystać teorię do analizy i dyskusji dotyczącej praktyki i konkretnych przypadków. Zajęcia zakładają również aktywność studentów w postaci przygotowania prezentacji grupowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:00, sala 1423
Elżbieta Trzęsowska-Greszta, Paulina Szczepanik 6/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)